Burobrandbeheersing

Over ons

Buro Brandbeheersing is de specialist op het gebied van Brandveiligheid. Wij verzorgen brandwerende oplossingen door het maken van brandwerende afdichtingen en doorvoeringen.

Deze oplossingen zijn van levensbelang voor de gebruikers van een pand om de tijd te hebben om in geval van een calamiteit veilig te kunnen vluchten en de brand te kunnen beperken tot een van tevoren bepaald gedeelte van het pand zodat de hulpverlenende instanties de brand kan beperken en het pand gedeeltelijk behouden blijft (compartimentering)

Door onze specifieke expertise werken wij met de meest actuele technologie & producten waardoor u verzekerd bent van duurzame, slimme en vooral brandveilige oplossingen. We staan bekend binnen de markt als een innovatieve en slagkrachtige partner. Samen met u zorgen wij ervoor dat gewenste brandveiligheid op de meest praktische en economische wijze gerealiseerd wordt. U ervaart een persoonlijke benadering en wordt aangenaam verrast op onze aanpak, advies, uitvoering en nazorg.

Onze aanpak resulteert in langdurige partnership met onze opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers. Bij ons werken dan ook uitsluitend klant gedreven en gecertificeerde professionals die gaan voor het beste resultaat. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en op zoek gaan naar continue verbetering is voor ons vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd zijn wij de markt ver vooruit met onze “No Fire” app. Iedere doorvoer, sparing manchet of anders leggen we met onze “No Fire” app digitaal vast. In ons 100% sluitend administratief systeem sluit iedere sparing aan op zijn eigen unieke nummer, het soort sparing, de positie van de sparing en gemarkeerde positie op de tekening. U als opdrachtgever heeft digitaal toegang tot dit gebruiksvriendelijke digitale systeem.

Promofilm

Uw partner in brandwerende doorvoeren

Buro Brandbeheersing werkt volgens het “SAVE” principe. SAVE is volledig geïmplementeerd binnen onze bedrijfsvoering en personeelsbeleid en is onze ‘way of living’. 

Onze expertise, jarenlange ervaring en onze unieke technische capaciteiten bepaalt in combinatie met SAVE ons onderscheidend karakter.

Wij werken voor opdrachtgevers die brandveiligheid uiterst serieus nemen en die op zoek zijn naar een kwalitatief hoogstaand en passend antwoord.

U mag van ons een hoge kwaliteit verwachten met gedreven vertegenwoordigers van ons bedrijf. Samen bouwen we aan brandveilige gebouwen, voor nu en in de toekomst. We zijn resultaatgericht en lossen ieder brandveiligheidsvraagstuk voor u op. Hiertoe nemen we initiatief en hebben we oprecht aandacht voor elkaar en ieders belang. Verder zijn we duidelijk en transparant in onze  communicatie en informatievoorziening.

Ondersteuning en verslaglegging

De eisen, voorschriften en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid zijn de laatste jaren aangescherpt. Een ontwikkeling die de aankomende jaren door zal zetten. Buro Brandbeheersing ondersteunt u met de juiste onderbouwing voor de controlerende instanties. Wij onderscheiden ons hiermee binnen de markt met onze “No Fire” app. Bij voltooiing van onze werkzaamheden krijgt u de beschikking over uw eigen digitale dossier.

In dit digitale dossier leggen wij iedere sparing of brandwerende maatregel vast met een uniek nummer, de werkzaamheden welke zijn uitgevoerd, op welke datum, de positie in het gebouw gemarkeerd op tekening en de bijbehorende foto die correspondeert met de maatregel. Wij leveren dit dossier aan met alle certificaten van de gebruikte materialen. In de beheerfase is het mogelijk om dit dossier te raadplegen en inspecties uit te voeren.

Tegelijkertijd willen we u niet uit het oog verliezen. Om de gerealiseerde brandveilige situatie te behouden zullen wij u een meerjarig onderhoudscontract aanbieden. Voor nieuwere gebouwen wordt normaal gesproken jaarlijks een onderhoudsronde gepland. Bij renovatie of verbouwing is het interval veelal korter en dient u rekening te houden met een half jaar. Bij interne wijzigingen kan het zijn dat de bestaande brandwerende afdichtingen wijzigen. Buro Brandbeheersing zal deze wijzigingen middels ons formulier ‘doorgebroken brandwerende doorvoeren’ aanpassen in uw digitale dossier zodat uw dossier altijd ‘up to date’ is voor uzelf en de controlerende instanties.

Onze markten

Buro Brandbeheersing is voor alle doelgroepen de betrouwbare dienstverlener als het aankomt op het realiseren van brandveilige oplossingen om uw gebouw brandwerend te maken en te houden. Buro Brandbeheersing stelt hoge eisen aan haar producten en werkwijze. Buro Brandbeheersing levert altijd een gegarandeerde en gecertificeerde oplossing welke volledig voldoet aan de actuele vergunningseisen.

Wij bieden een uniek totaalpakket. Deze bestaat uit gedegen kennis, gekwalificeerde vakmensen en gecertificeerde oplossingen. Tegelijkertijd kunt u ons inschakelen als technisch adviseur, innovator, ontwerper van brandveilige gebouwen, projectcoördinatoren en als onderhoudspartner.

Sectoren waarbinnen Buro Brandbeheersing actief is, zijn:

Zorg
Bouw en installatie
Overheid en semioverheid
Vastgoed

Brandwerend afdichten

Buro Brandbeheersing is de specialist waar het gaat om het leveren en aanbrengen van hoogwaardige brandwerende materialen en afdichtingen. Wij leveren complete systemen voor het brandwerend afdichten van leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen. We kunnen voor u elk project op maat volgens de gestelde eisen en wensen realiseren. Buro Brandbeheersing werkt met gespecialiseerde teams om uw project tot een succes te maken.

Calculatie

Indien u beschikt over de installatietekeningen van uw bouwproject, dan kunnen we voor u in dit stadium al een voorlopige prijsopgave maken. De definitieve offerte volgt op het moment dat we ter plaatse na het aanbrengen van de installaties onze opname kunnen doen. In dit stadium is het denkbaar dat er alsnog knelpunten in de uitvoering naar boven komen. Gezamenlijk bespreken we hoe we de knelpunten voor aanvang werk gaan aanpakken en oplossen.

Planning en montage

In onze prijsopgave is vastgelegd met welke afdichtingsmaterialen de doorvoeren brandwerend worden afgedicht. Dit leggen we digitaal vast op tekening en in een logboek. Onze monteurs ter plaatse weten zo welke uitvoeringen er op de bouwplaats aanwezig zijn en met welke materialen de doorvoer afgedicht moet worden. Onze afdeling werkvoorbereiding weet zo exact wat er van hun wordt verlangt waardoor de planning en de montage aansluit op de door u afgegeven planning en doorlooptijd.

Buro Brandbeheersing draagt er zorg voor dat bij de oplevering van het project de afgesproken brandveiligheid aan u wordt gegarandeerd en gecertificeerd.

Wat wij voor u doen

Brandpreventie is van levensbelang, zeker wanneer er brand uitbreekt. Bent u ervan op de hoogte dat u, als vastgoedeigenaar, aansprakelijk bent voor de zorgplicht binnen de wettelijke kaders. Een brand kan zich snel, onvoorspelbaar en gevaarlijk uitbreiden.

Door de juiste maatregelen te treffen kan schade in geval van brand voorkomen worden. Wij inventariseren voor u de brandveiligheid binnen uw vastgoed. Dit doen we met de “No Fire” app. De inventarisatie voeren we steekproefsgewijs uit met een visuele inspectie. Destructief onderzoek wordt in deze fase vermeden.

Na de inventarisatie krijgt u van ons een onderzoek rapport op het gebied van brandveiligheid wat betreft zaken die binnen het wettelijk kader vallen, maar ook zaken die erbuiten vallen. U heeft dan ook snel inzicht in de knelpunten en punten waar gericht aan gewerkt dient te worden voor wat betreft gevaarlijke situaties.

Het onderzoeksrapport vormt de basis voor een vervolgtraject. Knelpunten en gevaarlijke situaties dienen opgelost te worden en moeten worden vermeden. U ontvangt dan ook van ons een prijsopgave van de maatregelen die noodzakelijk zijn om uw vastgoed brandveilig te krijgen volgens de wettelijke normen.

Wat we nog meer voor u kunnen verzorgen

Het dichtzetten van brandwerende doorvoeren is onze core business. Tevens bezit Buro Brandbeheersing diepgaande kennis en langdurige ervaring op de volgende technische gebieden, te weten;

 • Brand en rookwerend dichtzetten van kabelgoten
 • Brand en rookwerend dichtzetten van ronde luchtkanalen
 • Brand en rookwerend dichtzetten van vierkante luchtkanalen
 • Brand en rookwerend dichtzetten van PVC leidingwerk
 • Brand en rookwerend dichtzetten van sparingen zonder doorvoeren
 • Brand en rookwerend dichtzetten van sparingen met meerdere doorvoeren per sparing
 • Brandwerend omkleden van constructie staal
 • Maken van vlamschermen en cannelure vulling bij damwandprofielen
 • Maken van brandwerende compartimenten in uw vastgoed
 • Maken van brandwerende wandsystemen
 • Maken van brandwerende plafond systemen
 • Maken van brandwerende vloersystemen

Onze mensen

Marcel Visser
Calculator

Paul van der Voort
Projectleider / bedrijfsleider

Inge Houtenbos
Secretariaat

Contact

Buro Brandbeheersing

Bijlestaal 56
1723 PW Broek op Langedijk

Telefoon: 0226-74 50 83
E-mail: info@buro-brandbeheersing.nl

Stuur een bericht