Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

Informatievoorziening

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter informatie en kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Buro Brandbeheersing neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Buro Brandbeheersing niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Intellectuele eigendom

Buro Brandbeheersing heeft en behoud op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder schriftelijke toestemming van Buro Brandbeheersing, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Buro Brandbeheersing, zijn directie, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik van deze website of andere daaraan gekoppelde sites.

Stuur ons een bericht

U kunt contact met ons opnemen via de email

Buro Brandbeheersing B.V.
info@buro-brandbeheersing.nl

Of maak gebruik van het contactformulier