Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De bescherming van persoonsgegevens staat bij Buro Brandbeheersing hoog in het vaandel. Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen niet van dit privacy beleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden

Buro Brandbeheersing verklaart de persoonsgegevens met geen enkel ander doel te gebruiken en niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor het doel waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn.

Beveiligings- en opslagmaatregelen
Buro Brandbeheersing neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen. Mocht u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen op elk moment ons privacy beleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.beno.nl publiceren. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.

Stuur ons een bericht

U kunt contact met ons opnemen via de email

Buro Brandbeheersing B.V.
info@buro-brandbeheersing.nl

Of maak gebruik van het contactformulier