Veiligheidsinstructies

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
Dit instructieboekje is bedoeld om de medewerkers van Buro Brandbeheersing (inclusief ingehuurde medewerkers) te informeren over voorschriften, richtlijnen en werkinstructies op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Een ieder die werkzaam is bij en voor Buro Brandbeheersing dient zich aan deze richtlijnen te houden.

Het doel hiervan is te komen tot een veilig, gezond en milieuvriendelijk werkklimaat binnen Buro Brandbeheersing. Dit instructieboekje is onderdeel van het VGM -zorgsysteem van Buro Brandbeheersing. Dit VGM -zorgsysteem is opgebouwd uit twee delen

1. Handboek VCA
Een praktische beschrijving van de procedures zoals die Buro Brandbeheersing gelden ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). In deze procedures zijn de vragen uit de VGM Checklist -Aannemers (VCA*) vertaald naar praktische oplossingen.

2. Veilig werken bij Buro Brandbeheersing
In dit instructieboekje worden de procedures uit het Handboek VCA vertaald naar voorschriften, richtlijnen en werkinstructies die voor een ieder, werkzaam bij en voor Buro Brandbeheersing, van toepassing zijn.