De Vaandel-Zuid Heerhugowaard

Opdrachtgever: Installatiebureau Rutgers

Uitgevoerde onderdelen:

  • Brandwerende afdichtingen
De Vaandel-Zuid Heerhugowaard

Het expertisecentrum De Vaandel-Zuid zal vervangende huisvesting bieden aan zo’n vierhonderd leerlingen die nu naar school gaan in Bergen (Mytylschool), Alkmaar (Heliomare De Alk) en de Antioniusschool in Heerhugowaard. Buro Brandbeheersing heeft hier een veilige plek gerealiseerd door alle sparingen van de E en W installaties brandwerend af te dichten.