Hoofdkantoor Cocensus

Opdrachtgever: Poland Bouw

Uitgevoerde onderdelen:

  • Brandwerende afdichtingen
Hoofdkantoor Cocensus

In opdracht van Poland Bouw hebben we 180 doorvoeringen brandwerend afgedicht en vastgelegd in ons digitale logboek.

Ook voor de toekomst is de veiligheid van dit gebouw gegarandeerd door het afsluiten van een onderhoudscontract en Buro Brandbeheersing jaarlijks een controle uitvoert of er nog wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit.